Gå direkt till innehåll
En ny reklamfilm är framtagen som kommunicerar att det finns en ny effektiv blodtrycksdbehandling i mobilen.
En ny reklamfilm är framtagen som kommunicerar att det finns en ny effektiv blodtrycksdbehandling i mobilen.

Nyhet -

Blodtrycksdoktorn går ut med nationell kampanj för att hjälpa fler.

Högt blodtryck är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död i världen. Bara i Sverige lever 2 miljoner människor med högt blodtryck och många får inte tillräckligt bra behandling då endast 2 av 10 har sitt blodtryck under kontroll. Nu har Blodtrycksdoktorn sedan den 27 december 2021 startat en nationell kampanj för att nå ut och hjälpa fler.

“Jag har i mitt arbete genom åren träffat tusentals patienter med hjärtinfarkt eller stroke och sett vad ett obehandlat högt blodtryck innebär. När jag tänker på hur många som egentligen insjuknat helt i onödan, känns det oacceptabelt att högt blodtryck ska få fortsätta vara en livshotande folksjukdom”, säger Peter Giesecke, Verksamhetschef på Blodtrycksdoktorn.

Blodtrycksdoktorn är en svensk vårdgivare som erbjuder blodtrycksbehandling hemifrån. Med hjälp av en app i mobilen och en blodtrycksmätare kan patienten regelbundet mäta hemifrån. Blodtrycksdoktorns specialistläkare och sjuksköterskor håller koll och genomför regelbundna kontroller där värden och labbprover analyseras och behandlingsplanen och eventuell medicinering justeras vid behov. All vårdkontakt med specialistläkare och sjuksköterska sker via appen.

“Ett högt blodtryck behöver kontrolleras regelbundet och behandlas för att minska risken för framtida komplikationer. Blodtrycket förändras över tid utifrån olika faktorer och behöver därför följas upp kontinuerligt för att man ska kunna agera snabbt och justera behandling vid behov. Många av våra patienter kommer in med ett högt blodtryck trots långvarig behandling och vi ser mycket god behandlingsresultat redan efter 6 månader. En nyckel till de goda resultaten är att vi inte släpper våra patienter utan följer upp regelbundet enligt en personlig behandlingsplan, ”säger Ghassan Darwiche, Chefsläkare på Blodtrycksdoktorn.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jonas Wohlin

Jonas Wohlin

Presskontakt VD 070-855 37 00

Blodtrycksdoktorn hjälper människor ta kontroll över sitt blodtryck för att undvika allvarlig hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Blodtrycksdoktorn AB är en svensk vårdgivare som möjliggör att människor med högt blodtryck får en friskare framtid genom att på nya sätt engagera sig i behandlingen.
Blodtrycksdoktorn erbjuder en ny effektiv blodtrycksbehandling med blodtrycksmätning hemifrån, individuell behandlingsplan och vårdkontakt med sjuksköterska och specialistläkare i mobilen.

Blodtrycksdoktorn
Varvsholmen, Bredbandet 1
39230 Kalmar
Sverige